VIZIT PANO

Izlaganje vizit-karti, koje su dostupne svakom pojedincu, na javnim mestima, ideja je kojom se želi unaprediti komunikacija između firmi i njihove ponude s jedne strane, i građana, odnosno potrošača proizvoda ili usluga, s druge strane.

Kao takva primenjuje se već sedam godina u Valjevu, Šapcu, Zrenjaninu, Smederevu i Čačku, a zaštićena je na odgovarajući način kod, za takve poslove, nadležnih institucija.

U suštini, radi se o vrlo efikasnom načinu reklamiranja firmi preko osnovnih delatnosti kojima se bave, jer građani sa panoa uzimaju samo one vizit-karte za čije su delatnosti neposredno zainteresovani.

Agencija za marketing “Gatti” je vlasnik prava i ideje o ovakvom načinu komunikacije.

Tražimo distributere, odnosno saradnike
i u drugim gradovima Srbije!

Za više informacija i mogućnost saradnje pozovite nas telefonom ili pošaljite
e-mail na adresu: pano@gatti.co.rs.

2010 © Marketing agencija Gatti